Автоматизація обліку на базі ПП «Управління торговим підприємством для України» для ООО «Віпек»

В результаті впровадження програмного продукту УТПдУ були автоматизовані всі необхідні аспекти обліку, що дозволяє замовнику вчасно здавати регламентовану звітність, головному бухгалтеру витрачати на 70 % менше часцу на обслуговування обліку, а керівництву отримувати всю необхідну звітність з програми.

Тип проекту: Автоматизація

Партнер, що здійснював впровадження/проект:
АСТЕЛІТ ГРУП – партнер САБ
Київ
тел.: (044) 277-7007
Мелько Ірина Володимирівна
Версія 1С:Підприємство: 8.3
Впроваджене типове рішення:
Управління торговим підприємством для України (УТПдУ)
Галузь: Інші підприємства та організації >> Різні

Автоматизовані наступні функції:

  • Управління персоналом та облік кадрів (HRM)
   • Облік кадрів
   • Розрахунок заробітної плати
   • Регламентована звітність
  • Облік по міжнародним та національним стандартам
   • Облік по національним стандартам
   • Україна

Супровід:

Оформлення пільгового супроводу ІТС (на перші 3/6 місяців з початку експлуатації 1 С: Підприємства версії ПРОФ)

Опис

До впровадження замовник вів облік в програмі 7,7 Бухгалтерський облік України. Програма працювала нестабільно (часто не запускалась/втрачалась частина даних), не було супроводу. Після впровадження УТПдУ замовник повністю веде облік в новій програмі, регламентована звітність здається вчасно, керівництво користується звітністю з програми. Головний бухгалтер витрачає на 70 % менше часу на обслуговування обліку.

Виконано наступні роботи:

Консультації по вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
Продаж обраних програмних продуктів
Доставка програмних продуктів в офіс замовника
Встановлення програмного забезпечення на комп’ютери замовника
Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
Планування етапів роботи, складання календарного плану робіт
Початкові налаштування типового / галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
Введення початкових залишків / допомога при вводі початкових залишків
Перенос даних з попередніх систем автоматизації
Індивідуальне навчання в офісі замовника

Впровадження

Астеліт групп

Україна, м. Київ, Червень 2016

Вариант работи: Файловий

Загальна кількість автоматизованих робочих місць: 1

Кількість одночасно працюючих клієнтів

«Толстий» клієнт: 1

Параметри

Справочників:3 275
Види документів:181
Документів в день: 20
Размір: 500 МБ

Залишити відповідь