Автоматизація обліку на базі ПП «Управління торговим підприємством для України» для ТОВ «Віпек»

Автоматизовані наступні функції:

В результаті впровадження програмного продукту УТПДУ були автоматизовані всі необхідні аспекти обліку, що дозволяє замовнику вчасно здавати регламентовану звітність, головному бухгалтеру витрачати на 70 % менше часу на обслуговування обліку, а керівництву отримувати всю необхідну звітність з програми.

Управління персоналом та облік кадрів (HRM)

Облік кадрів

Розрахунок ЗП

Регламентована

звітність

Облік по міжнародним та національним стандартам

Облік по національним стандартам: Україна

Версія 1С:


Підприємство:

8.3

Впроваджене типове рішення:

Управління торговим підприємством для України (УТПдУ)

Виконано наступні роботи:

  • Консультації по вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
  • Продаж обраних програмних продуктів
  • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
  • Встановлення програмного забезпечення на комп’ютери замовника
  • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
  • Планування етапів роботи, складання календарного плану робіт
  • Початкові налаштування типового / галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
  • Введення початкових залишків / допомога при вводі початкових залишків
  • Перенос даних з попередніх систем автоматизації
  • Індивідуальне навчання в офісі замовника

Опис:

До впровадження замовник вів облік в програмі 7,7 Бухгалтерський облік України. Програма працювала нестабільно (часто не запускалась/втрачалась частина даних), не було супроводу. Після впровадження УТПдУ замовник повністю веде облік в новій програмі, регламентована звітність здається вчасно, керівництво користується звітністю з програми. Головний бухгалтер витрачає на 70 % менше часу на обслуговування обліку.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Вариант работи: Файловий

Загальна кількість автоматизованих робочих місць: 21

КІЛЬКІСТЬ ОДНОЧАСНО ПРАЦЮЮЧИХ КЛІЄНТІВ

«Товстий» клієнт: 21


ПАРАМЕТРИ

Справочників: 3 275

Документів в день: 20

Види документів: 181 Размір: 500 МБ

+38 044 277 70 07

©️ Astelit Group 2022